HISTORIA DZIAŁALNOŚCI

Przemiany gospodarcze początku lat 90-tych stworzyły potrzebę sprawnej dystrybucji materiałów elektroinstalacyjnych. Na początku swej działalności firma "Best" była małym sklepikiem z szumną nazwą "Hurtownia Best", której założycielami byli Henryk Kaczmaryk i Ryszard Kuryś.

Rejestracja nowej firmy odbyła się 17.12.1991 roku, a rozpoczęcie działalności gospodarczej od 01.02.1992 roku. Warunki pracy były trudne, bo siedziba firmy znajdowała się w garażu przy ul. Pomorskiej w Miastku. Po roku wynajęto z PSS "Spójnia" w Miastku budynek po barze "Kajtek" o powierzchni 107m². Umowa najmu z dnia 30.04.1993 roku z mocą obowiązującą od dnia 15.05.1993.

 
OFERTA
  • osprzęt elektroinstalacyjny
  • kable, przewody
  • oprawy oświetleniowe i ogrodowe
  • rozdzielnice źródeł światła
  • grzejniki elektryczne
  • wentylatory kanałowe
  • dzwonki wyłączników siłowych
  • aparatura modułowa
.
 

GALERIA